fotogaléria

Fotogaléria
 Chodník ulica Partizánska, Dubnica nad Váhom

Chodník ulica Partizánska, Dubnica nad Váhom


5 fotografií
Dokončenie prepojenia ul. Moravská, Púchov

Dokončenie prepojenia ul. Moravská, Púchov


7 fotografií
Kolumbárium, Púchov

Kolumbárium, Púchov


2 fotografie
Kruhový objazd  - ulice Komenského, Hoštínska, Námestie slobody, Púchov

Kruhový objazd - ulice Komenského, Hoštínska, Námestie slobody, Púchov


10 fotografií
Kruhový objazd - Chmelinec Púchov

Kruhový objazd - Chmelinec Púchov


11 fotografií
Mestský úrad, Púchov

Mestský úrad, Púchov


7 fotografií
Moyzesova ulica, Dubnica nad Váhom

Moyzesova ulica, Dubnica nad Váhom


26 fotografií
Oplotenie cintrorína, Púchov

Oplotenie cintrorína, Púchov


2 fotografie
Oporný múr, Horné Kočkovce

Oporný múr, Horné Kočkovce


4 fotografie
Oprava autobusovej zastávky, Dubnica nad Váhom

Oprava autobusovej zastávky, Dubnica nad Váhom


4 fotografie
Oprava chodníka pri ceste I/61, Dubnica nad Váhom

Oprava chodníka pri ceste I/61, Dubnica nad Váhom


6 fotografií
Oprava chodníkov, ciest a kanalizácie, Dubnica nad Váhom

Oprava chodníkov, ciest a kanalizácie, Dubnica nad Váhom


12 fotografií
Oprava Fándlyho ulice, Dubnica nad Váhom

Oprava Fándlyho ulice, Dubnica nad Váhom


3 fotografie
Oprava MK Prejta

Oprava MK Prejta


5 fotografií
Oprava ulica Kpt. Nálepku, Dubnica nad Váhom

Oprava ulica Kpt. Nálepku, Dubnica nad Váhom


5 fotografií
Oprava Vajanského ulica, Horné Kočkovce

Oprava Vajanského ulica, Horné Kočkovce


3 fotografie
Prepojenie ul. Moravská-ul. Komenského, Púchov

Prepojenie ul. Moravská-ul. Komenského, Púchov


1 fotografia
Rekonštrukcia Dom smútku, Dubnica nad Váhom

Rekonštrukcia Dom smútku, Dubnica nad Váhom


10 fotografií
Rekonštrukcia Dom smútku, Púchov

Rekonštrukcia Dom smútku, Púchov


10 fotografií
Rekonštrukcia MK s priechodmi, parkovisko pri BD č. 963, Dubnica nad Váhom

Rekonštrukcia MK s priechodmi, parkovisko pri BD č. 963, Dubnica nad Váhom


15 fotografií
Rekonštrukcia oplotenia areálu TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Rekonštrukcia oplotenia areálu TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.


5 fotografií
Rekonštrukcia parkovísk pri

Rekonštrukcia parkovísk pri "Dubničanke", Dubnica nad Váhom


16 fotografií
Rekonštrukcia parkoviska Pod kaštieľom, Dubnica nad Váhom

Rekonštrukcia parkoviska Pod kaštieľom, Dubnica nad Váhom


10 fotografií
Rekonštrukcia podchodu pre peších pod cestou I/61 pri SPŠ, Dubnica nad Váhom

Rekonštrukcia podchodu pre peších pod cestou I/61 pri SPŠ, Dubnica nad Váhom


16 fotografií
Rekonštrukcia ulica Slovanská, Horné Kočkovce

Rekonštrukcia ulica Slovanská, Horné Kočkovce


7 fotografií
Rodinný dom, Horné Kočkovce

Rodinný dom, Horné Kočkovce


1 fotografia
Športový areál ZŠ Gorazdová, Púchov

Športový areál ZŠ Gorazdová, Púchov


1 fotografia
Športový areál ZŠ komenského, Púchov

Športový areál ZŠ komenského, Púchov


1 fotografia
Vnútroblok Moravská, Púchov

Vnútroblok Moravská, Púchov


3 fotografie
Výmena schodišťových zostáv bytový dom Rozkvet, Považská Bystrica

Výmena schodišťových zostáv bytový dom Rozkvet, Považská Bystrica


3 fotografie
Výmena schodišťových zostáv bytový dom, Nám. Slobody, Púchov

Výmena schodišťových zostáv bytový dom, Nám. Slobody, Púchov


2 fotografie
Výstavba detské ihrisko - Sedlište, Púchov

Výstavba detské ihrisko - Sedlište, Púchov


2 fotografie
Výstavba parkovísk pre BD č. 424, 438, 440, Dubnica Nad Váhom

Výstavba parkovísk pre BD č. 424, 438, 440, Dubnica Nad Váhom


11 fotografií
Výstavba petangového ihriska, Dubnica nad Váhom

Výstavba petangového ihriska, Dubnica nad Váhom


5 fotografií
Výstavba stojiska na kontajnery za

Výstavba stojiska na kontajnery za "Dubničankou", Dubnica nad Váhom


5 fotografií
Výstavba Workoutového ihriska, Dubnica nad Váhom

Výstavba Workoutového ihriska, Dubnica nad Váhom


10 fotografií
Zateplenie budov na ul. M. R. Štefánika, Pov. Bystrica

Zateplenie budov na ul. M. R. Štefánika, Pov. Bystrica


3 fotografie