fotogaléria

Fotogaléria
01. Mestský úrad, Púchov

01. Mestský úrad, Púchov


4 fotografie
02. Bytový dom, Nám. Slobody, Púchov

02. Bytový dom, Nám. Slobody, Púchov


2 fotografie
03. Bytový dom Rozkvet, Považská Bystrica

03. Bytový dom Rozkvet, Považská Bystrica


3 fotografie
04. Zateplenie budov na ul. M. R. Štefánika, Pov. Bystrica

04. Zateplenie budov na ul. M. R. Štefánika, Pov. Bystrica


3 fotografie
05. Rodinný dom, Horné Kočkovce

05. Rodinný dom, Horné Kočkovce


1 fotografia
06. Oplotenie cintrorína, Púchov

06. Oplotenie cintrorína, Púchov


2 fotografie
07. Kolumbárium, Púchov

07. Kolumbárium, Púchov


2 fotografie
08. Prepojenie ul. Moravská-ul. Komenského, Púchov

08. Prepojenie ul. Moravská-ul. Komenského, Púchov


1 fotografia
09. Vnútroblok Moravská, Púchov

09. Vnútroblok Moravská, Púchov


3 fotografie
10. Športový areál ZŠ Gorazdová, Púchov

10. Športový areál ZŠ Gorazdová, Púchov


1 fotografia
11. Detské ihrisko - Sedlište, Púchov

11. Detské ihrisko - Sedlište, Púchov


2 fotografie
12. Športový areál ZŠ komenského, Púchov

12. Športový areál ZŠ komenského, Púchov


1 fotografia
13. Oporný múr, Horné Kočkovce

13. Oporný múr, Horné Kočkovce


4 fotografie