Zrealizované projekty

 • Stavebné úpravy – zateplenie budovy Mestského úradu Púchov, výmena okien, spevnenie plôch pri budove, oplotenie
 • Výmena schodišťových zostáv a vchodových dverí v bytovom dome Rozkvet 2011, Považská Bystrica
 • Zateplenie a výmena okien na budovách na ul. Štefánikova, Považská Bystrica
 • Rekonštrukcia a zateplenie budovy Hôrecká cesta 21, Žilina
 • Výmena schodišťových zostáv a dverí bytového domu Námestie slobody 1622, Púchov
 • Oporný múr, Horné Kočkovce
 • Výstavba rodinného domu v Horných Kočkovciach
 • Výstavba prepojenia ul. Moravská – ul. Komenského, Púchov
 • Oplotenie cintorína v Púchove
 • Výstavba vnútrobloku ul.1. mája, Púchov
 • Výstavba športového areálu pri ZŠ na ul. Mládežnícka v Púchove
 • Výstavba vnútrobloku Moravská, Púchov
 • Rekonštrukcia parkoviska ul. Moravská – nám. Slobody, Púchov
 • Výstavba čistiarne odpadových vôd, Považský Chlmec
 • Zemné práce, spevnenie komunikácií na skládke odpadov Žilina – Považský Chlmec
 • Stavebné práce na uzavretí skládky odpadov Bytča – Mikšová
 • Stavebné práce – spevnené plochy – park Púchov
 • Rekonštrukcia chodníka medzi cintorínom a ul. Komenského, Púchov
 • Výstavba športového areálu pri ZŠ Komenského, Púchov
 • Rekonštrukcia vojenského cintorína Žilina
 • Kompletná rekonštrukcia cesty Horné Kočkovce
 • Oprava železničného podjazdu Horné Kočkovce
 • Rekonštrukcia internátnej školy Otrokovice, Zlín
 • Výstavba Kolumbária, Púchov
 • Výstavba športového areálu pri ZŠ na ul. Gorazdova, Púchov
 • Výstavba detského ihriska - Sedlište